🔔 اطلاعیه : فراخوان تامین اقلام صادراتی در حوزه صنعت نساجی ، صنایع دستی ، صنایع معدنی و بهداشتی ...
[wikiwordpress] :

موبایل کیلویی!

  امتیاز 2405 (5/5)  
0 / 5

Your page rank:

ته و توی ماجرای گوشی های موبایل که بصورت کیلویی در بازار به فروش میرسند! به گزارش مهر به نقل از مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی: قضیه فروش گوشی های موبایل متروکه بصورت کیلویی ، به هیچ

[wikiwordpress]
پاسخگویـــــــــــی 24H
واحد پشتیبانی و پاسخگویی برخط
شبکـــــــــــــــــه جهانی
بیش از 34 شعبه در سراسر جهان
رتبـــــــــــــه MQFL
واحد نمونه در صادرات و واردات
130.000 سفـــــــــــارش
130 هزار سفارش تامین کالا

صادرات و واردات مستقیم کالاهای بازرگانی

VERIA COMMERCE

تامین کننده دست اول اقلام تجاری وریـــــــــــــــــــــا

جدول محتـــــــــــــوا :

موبایل کیلویی!

ته و توی ماجرای گوشی های موبایل که بصورت کیلویی در بازار به فروش میرسند!

به گزارش مهر به نقل از مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی:

قضیه فروش گوشی های موبایل متروکه بصورت کیلویی ، به هیچ وجه حقیقت ندارد و به فروش رسیدن آنها تنها بر اساس ارزش واقعیشان بوده است.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بیان کرد:

شورای عالی امنیت ملی برای ممانعت از رسوب عامدانه کالا مصوب کرده است که اگر طی دو ماه کالایی ترخیص نشود ،متروکه اعلام میشود و به سازمان تملیکی منتقل میشود.

آخرین اخبــــــــــــــــار:

انتشار گزارش از طریق پایگاه خبری وریا: موبایل کیلویی!
این خبر در آرشیو خبری و حقوقی مرکز تجارت جهانی وریا بایگانی شد.

جدول محتـــــــــــــوا :