762 امتیاز
5/5

پیشبینی وضعیت تجارت کشورهای آمریکا و چین

پایگاه خبرگزاری تجارت جهانی وریا
امروز ۰۸ /۰۳ /۱۴۰۲

پیشبینی وضعیت تجارت کشورهای آمریکا و چین

گفته میشود بدنبال جنگ روسیه و اکراین، هزینه های زندگی خانوارها بدلیل گرانی انرژی افزایش می یابد.

از تحلیلهای اتاق بازرگانی:

این تحلیلها نشان می‌دهد که هزینه‌های زندگی خانوار و تولیدات در اروپا به دنبال هزینه بالای انرژی حاصل از جنگ روسیه و اوکراین افزایش می یابد.

در ایالات متحده و چین:

در ایالات متحده نیز، تشدید سیاست‌های مالی به هزینه های حساس به بهره در حوزه هایی مانند مسکن، وسایل نقلیه موتوری و سرمایه‌گذاری ثابت ضربه خواهد زد. کشور چین هم با کرونا و مشکلات تولید همراه با تقاضای کم دست به گریبان خواهد شد.

در ادامه پیش بینی میشود:

بالا رفتن هزینه واردات برای سوخت و انرژی، غذا و کودهای شیمیایی به کاهش امنیت غذایی و مشکلات بدهی در کشورهای در حال توسعه منجر شود.

آخرین اخبار:

انتشار گزارش از طریق پایگاه خبری وریا: پیشبینی وضعیت تجارت کشورهای آمریکا و چین
این خبر در آرشیو خبری و حقوقی مرکز تجارت جهانی وریا بایگانی شد.

فهرست مطالب

فهرست مطالب