اطلاعیه سازمانی : تامین بیش از 320 قلم کالای اساسی بهمراه توزیع بیش از 80 قلم کالا از اواسط سال جاری
762 امتیاز
5/5

موبایل کیلویی!

پایگاه خبرگزاری تجارت جهانی وریا
امروز ۱۰ /۰۹ /۱۴۰۱

موبایل کیلویی!

ته و توی ماجرای گوشی های موبایل که بصورت کیلویی در بازار به فروش میرسند!

به گزارش مهر به نقل از مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی:

قضیه فروش گوشی های موبایل متروکه بصورت کیلویی ، به هیچ وجه حقیقت ندارد و به فروش رسیدن آنها تنها بر اساس ارزش واقعیشان بوده است.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بیان کرد:

شورای عالی امنیت ملی برای ممانعت از رسوب عامدانه کالا مصوب کرده است که اگر طی دو ماه کالایی ترخیص نشود ،متروکه اعلام میشود و به سازمان تملیکی منتقل میشود.

آخرین اخبار:

انتشار گزارش از طریق پایگاه خبری وریا: موبایل کیلویی!
این خبر در آرشیو خبری و حقوقی مرکز تجارت جهانی وریا بایگانی شد.

فهرست مطالب

فهرست مطالب