762 امتیاز
5/5

مسیر جدید برای وزارت صمت!

پایگاه خبرگزاری تجارت جهانی وریا
امروز ۰۸ /۰۳ /۱۴۰۲

مسیر جدید برای وزارت صمت!

یکی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد اینکه عملکرد وزارت صمت به ویژه در زمینه تولید، صنعت و تجارت با عنایت به وجود رکود و تورم در ایران، قابل قبول است و همچنین گفت: در طول 1سال اخیر راه جدیدی در وزارت صمت انتخاب شده است.

گفتگوی رحیم زارع پور با خبرگزاری فارس:

وزیر صمت، دارای پیشینه کار در وزارت صمت است و با این زمینه آشنایی دارد و در طول 1سال اخیر هم که اولین سال دولت بوده است، مسیر جدیدی را طراحی کرده.

وی افزود:

وزیر صمت پس از 1سال تلاش بر این زمینه کاملا مسلط شده و استیضاح او به صلاح نیست، اگر بخواهیم باز شخص دیگری جایگزین شود فرصت‌ها از بین می‌رود پس باید به وی فرصت داده شود.

همچنین اظهار داشت:

عملکرد وزیر صنعت معدن و تجارت به ویژه در زمینه تولید، صنعت و تجارت با عنایت به وجود رکود و تورم در کشور، میتوان گفت قابل قبول است.

آخرین اخبار:

انتشار گزارش از طریق پایگاه خبری وریا: مسیر جدید برای وزارت صمت!
این خبر در آرشیو خبری و حقوقی مرکز تجارت جهانی وریا بایگانی شد.

فهرست مطالب

فهرست مطالب