اطلاعیه سازمانی : تامین بیش از 320 قلم کالای اساسی بهمراه توزیع بیش از 80 قلم کالا از اواسط سال جاری
762 امتیاز
5/5

تجارت شوک زده!

پایگاه خبرگزاری تجارت جهانی وریا
امروز ۰۳ /۰۱ /۱۴۰۲

تجارت شوک زده!

تجارت جهانی در حال تحولاتی است که نشان از شوک وارده بر آن دارد. تاثیر این شوک‌ها در زمینه تجارت کشورها، بر مناطق متفاوت، مختلف بوده است.

بر اساس پیش بینی ها:

منطقه خاورمیانه با رشدی بالغ بر ۱۴.۶ درصد بیشترین رشد صادرات را خواهد داشت. پس از آن به ترتیب، کشورهای آفریقا، آمریکای شمالی، آسیا، اروپا و آمریکای جنوبی به ترتیب با رشد ۳.۴، ۲.۹، ۱.۸ و ۱.۶ درصد خواهد بود که صادرات کشورهای مستقل مشترک‌المنافع البته با کاهش ۵.۸درصدی مواجه خواهد شد.

رشد تجارت:

سریع‌ترین افزایش حجم تجارت در حوزه واردات هم به منطقه خاورمیانه با ۱۱.۱ درصد اختصاص می یابد. پس از آن، آمریکای شمالی ۸.۵درصد، آفریقا ۷.۲درصد، آمریکای جنوبی ۵.۹درصد، اروپا ۵.۴درصد، آسیا ۰.۹درصد قرار میگیرند. پیش‌بینی شده است رشد واردات منطقه روسیه و جمهوری‌های شوروی سابق منفی ۲۴.۷درصد میشوند.

بر همین اساس:

در این میان، انتخاب‌های بهتری در ارتباط با مقابله با تورم، حفظ کامل اشتغال و پیشبرد اهداف مهم مانند گذار به انرژی پاک در برابر سیاستگذاران قرار نگرفته است.

آخرین اخبار:

انتشار گزارش از طریق پایگاه خبری وریا: تجارت شوک زده!
این خبر در آرشیو خبری و حقوقی مرکز تجارت جهانی وریا بایگانی شد.

فهرست مطالب

فهرست مطالب