اطلاعیه سازمانی : تامین بیش از 320 قلم کالای اساسی بهمراه توزیع بیش از 80 قلم کالا از اواسط سال جاری
762 امتیاز
5/5

افزایش تولید گندم در جهان

پایگاه خبرگزاری تجارت جهانی وریا
امروز ۰۹ /۰۱ /۱۴۰۲

افزایش تولید گندم در جهان

میزان تولید گندم در جهان در سال زراعی پیش رو، یک درصد افزایش خواهد داشت.

به گزارش اکو ایران:

سال زراعی 2022-2023 نسبت به سال زراعی قبلی 2021-2022 یک درصد افزایش تولید گندم را به همراه خواهد داشت.

علت افزایش تولید:

روسیه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گندم و تامین کنندگان غلات جهان، پس از شروع جنگ با اکراین و مشکلاتی که بخاطر آن برای کشورهای اروپایی پیش آمد، منجر به این شد که این کشورها تولید گندم را در دستور کار خود قرار دهند.

بر اساس ارزیابیها:

درحال حاضر پس از روسیه در زمینه تولید گندم، میتوان به هند وابسته بود تا با تولیدات خود، کسریهای به وجود آمده را تامین کند. اما امسال بدلیل بارش کم، شانس این ماجرا بشدت کاهش یافت.

آخرین اخبار:

انتشار گزارش از طریق پایگاه خبری وریا: افزایش تولید گندم در جهان
این خبر در آرشیو خبری و حقوقی مرکز تجارت جهانی وریا بایگانی شد.

فهرست مطالب

فهرست مطالب