امروز ۱۰ /۰۷ /۱۴۰۱
اتان , خرید اتان , فروش اتان , قیمت اتان , صادرات اتان , واردات اتان , تامین اتان , تامین مستقیم اتان , تجارت اتان , بازرگانی اتان , بزرگترین تامین کننده اتان , شرکت بازرگانی اتان , نرخ اتان
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات
asghari

اتان

یکی از مایعات گاز طبیعی، اتان است که از لحاظ تاریخی

ادامه مطلب »