امروز ۱۴ /۰۷ /۱۴۰۱
نفتا , خرید نفتا , فروش نفتا , قیمت نفتا , صادرات نفتا , واردات نفتا , تامین نفتا , تامین مستقیم نفتا , تجارت نفتا , بازرگانی نفتا , بزرگترین تامین کننده نفتا , شرکت بازرگانی نفتا , نرخ نفتا
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات
asghari

نفتا

نفتا مایعی قابل اشتعال است که می تواند به عنوان سوخت،

ادامه مطلب »