اطلاعیه سازمانی : تامین بیش از 320 قلم کالای اساسی بهمراه توزیع بیش از 80 قلم کالا از اواسط سال جاری
762 امتیاز
5/5

چین پذیرای مرکبات ایران

پایگاه خبرگزاری تجارت جهانی وریا
امروز ۱۹ /۰۹ /۱۴۰۱

چین پذیرای مرکبات ایران

مرکبات ایران به چین میروند و بازار چین پذیرای مرکبات باغات ایران شده است.

به گزارش اکو ایران:

در نیمه مهر ماه سازمان حفظ نباتات کشور بیان کرده بود که برای صادرات مرکبات به چین برنامه ریزی شده است.

با اعلام این سازمان:

با راه اندازی سامانه و شناسنامه دار کردن مرکبات میتوان به آینده خوب صادرات این محصول امیدوار بود. به نقل از رئیس این سازمان، با ورود مرکبات ایران به بازار چین روند صادرات بهبود می یابد.

به نظر کارشناسان :

این صادرات به چین یک چهارچوب بهداشتی خوبی است که اگر دقیق اجرا شود هم باعث رونق کسب و هم پایه گذاری فرهنگ صادرات در میان کشاورزان خواهد شد.

آخرین اخبار:

انتشار گزارش از طریق پایگاه خبری وریا: چین پذیرای مرکبات ایران
این خبر در آرشیو خبری و حقوقی مرکز تجارت جهانی وریا بایگانی شد.

فهرست مطالب

فهرست مطالب