اطلاعیه سازمانی : تامین بیش از 320 قلم کالای اساسی بهمراه توزیع بیش از 80 قلم کالا از اواسط سال جاری
762 امتیاز
5/5

رقابت کانال سوئز

پایگاه خبرگزاری تجارت جهانی وریا
امروز ۰۹ /۰۱ /۱۴۰۲

رقابت کانال سوئز

گفته میشود بدلیل دو حادثه که در کانال سوئز اتفاق افتاه بودند، اکنون کشتیها باید به فکر مسیرهای جایگزین باشند.

به نقل از تحلیل بازار:

پررنگ شدن نقش کریدور شمال_جنوب و توسعه آن براساس رشد روابط میان کشورهای مشارکت کننده، مسئله جایگزینی و یا حتی رقابت با کانال سوئز را بعنوان یک گزینه مطرح کرده است.

ترافیک کانال سوئز:

اختلالات جدی ایجاد شده در جریان ترافیک از راه کانال سوئز در سال قبل بعد از غرق شدن یک کشتی کانتینری و همچنین به گل نشستن یک نفتکش به تازگی در این کانال، مجددا توجه را به کریدور بین المللی شمال-جنوب به نام نستراک به عنوان یک گزینه ترانزیتی برتر در سال های پیش رو جلب کرده و حتی ممکن است به رقیب واقعی کانال سوئز بدل شود.

جایگزینی مسیر جدید:

نیاز به سرعت بخشیدن تکمیل زیرساخت‌ها باعث شد تا کریدور شمال-جنوب به عنوان یک مسیر جایگزین راه عبور از کانال سوئز مطرح شود که با اراده قوی ایران و روسیه در این حوزه، بیشتر از قبل روشن و مهمتر از همیشه شده است.

آخرین اخبار:

انتشار گزارش از طریق پایگاه خبری وریا: رقابت کانال سوئز
این خبر در آرشیو خبری و حقوقی مرکز تجارت جهانی وریا بایگانی شد.

فهرست مطالب

فهرست مطالب